UPDATE `wzwiazku_linki` SET `liczba1` = '250', `data` = '2024-06-20 11:10:18' ORDER BY RAND() LIMIT 1
UPDATE `wzwiazku_linki` SET `liczba1` = '890', `data` = '2024-06-20 03:14:42' ORDER BY RAND() LIMIT 1
UPDATE `wzwiazku_linki` SET `liczba1` = '463', `data` = '2024-06-19 21:35:19' ORDER BY RAND() LIMIT 1

OK