Dane do usunięcia. Nie musisz podawać wszystkich danych, jednak aby skutecznie zidentyfikować dane weź pod uwagę, że:
- większość baz to tylko adres email i lokalizacja
- na listach pocztowych są imię, nazwisko i adres pocztowy
- na formularzach: są imię, nazwisko i adres pocztowy, często data urodzenia, często PESEL, częto nr tel, email
- na świadectwach szkolnych i dyplomach zawodowych jest miejsce urodzenia i PESEL
serwis w-zwiazku.info.pl zapobiega dalszemu przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z RODO każdy może przetwarzać dane osobowe bez większych ograniczeń o ile przetwarzanie to nie ma żadnego związku z działalnością handlowa ani zarobkową.
email kontaktowy dla redakcji (może być ten sam co usunięty)
IMIĘ (max 25 znaków)
2 IMIĘ(max 25 znaków)
NAZWISKO(max 25 znaków)
2 NAZWISKO(max 25 znaków)
OBYWATELSTWO
albo DATA URODZENIA po co data urodzenia
lub PESELpo co usuwać PESEL
ulica, nr domu, nr mieszkania(spamerzy na adresy wysyłają spam papierowy)
MIEJSCOWOŚĆ
WOJEWÓDZTWO
adres email 1spamerzy wykorzystują emaile do wysyłania spamów
adres email 2
adres email 3
telefon 1numery telefonów występują bardzo często w bazach danych
telefon 2
telefon 3
telefon 4
Dodatkowe informacje:
np.: link do profilu facebook, nk.pl lub innych lub inne informacje
na podstawie art. 32, 35 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ['tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.'], zwracam się z żądaniem zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, naukowych, dydaktycznych oraz zaprzestania przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.
Po wciśnięciu "WYŚLIJ" będzie opcja wyboru: "przekaż do realizacji" lub "usuń"

Serwis w-zwiazku.info.pl działa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie danych osobowych

polityka prywatności